1 Ragweed
 2 Poppy
 3 Poppy and Rye
 4 Ereth's Birthday
 5 Poppy's Return